“Rail Trans Service” qürur hissi ilə xəbər vermək istəyir ki, 2020-ci ili Dekabr ayında “Bərdə-Ağdam birxətli dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi və tikintisi” obyektinin Rabitə və İşarəvermə sistemlərinin layihələndirilməsi üçün müqavilə bağlamışdır.

Müvafiq layihələndirmə işləri Bərdə, Təzəkənd, Köçərli və Ağdam stansiyalarında aparılır.