RƏHBƏRLİK

İsmayılzadə Vüsal

Mahmud oğlu

Direktor

Lipneviç Leonard

Maryanoviç

Direktor Müavini

Əmircanov Aslan

Ramiz oğlu

Direktor Müavini

İsmayılov Rəşad

Mahmud oğlu

Direktor Müavini

Tahirova Səbinə

Fəxrəddin qızı

Maliyyə Direktor

İbadova Nəzrin

Sabir qızı

Təchizat Müdürü

Məmmədli Zeynəb

Nizami qızı

İR üzrə aparıcı mütəxəssis